365 days to be .. Mrs Crazy ♥ 公主被求婚回顧篇

籌備婚禮已有一段時間,其實都有在其他渠道分享籌備婚禮的過程
所以決定還是把那些Blog都在這裡Repost一次喇~~

寫於2015年4月16日

還有365日 .. 我Katy就要正式成為Mrs Crazy 喇 !! ♥
很感恩定下了2016.04.16為我倆的大日子~

今天想要和大家分享回顧2014.12.14我的公主被求婚記~
我一直都沒有想過我被求婚的情境是這樣喔 .. …

話說當天是我們的教會姊妹M生日 .. M 將會於15年尾結婚
M男友說要給M驚喜~ 相約我們舉行去赤柱一齊慶祝M最後單身生日會~
一直見M男友和Mr Crazy (下稱 “C”) 都好像有些要商討的事情…
我不時問男友…M男友是否要求婚啊… 他說不知道~~

[小插曲] 其實本來那天我有很多事情安排了..
又要練舞.. 又要同其中一班朋友聚會.. 又話要同M慶祝..
結果我向C於電話發脾氣了 (公主病=V=||)
但收線一陣… 竟然練舞和聚會都有合理理由要取消 (後來才知道原來都是C即時處理了)

M生日會前一天 .. 我忍不住whatsapp M男友
問他明天有什麼要準備啊 .. 他卻說什麼都不用。
問他幾點在哪裡等.. 他說大慨15:00 碼頭附近,「慢慢」先到都得~

到左當日,男友說他要工作~ 要自己去赤柱~
所以教會崇拜後,我和幾位弟兄姊妹就真係「慢慢」食完Lunch..
再「慢慢」揸車去.. 係車上,姊妹還叫我拍片祝賀一陣間既主角 …

到達赤柱後,一直走到美利樓 ..
一對對的男女從拱門中拿著氣球迎接我..
我諗緊有無搞錯左啊…. 認錯人?!!!
咦?! 但第一個男仔我識架喎.. 係男友既同學!!
我想停低…問佢點解係度既… 但我的姊妹不斷推我向前行
走到最前時,拿著氣球出現的是M和M男友 !!! (o*O*o)
我心裡就知道這是一個局 !!!
… 出到空地,眼前竟是一堆好友拿著氣球迎接我!!!
(其實那時我還看不清有誰人..)
接著就是我的跳舞MY TekT隊員出來跳舞…
大家都望著我 … 其實覺得很尷尬呢!!!
W1

跳舞中途 .. 好友們幾個幾個拿著氣球現身 …給我送上氣球 !!
最後還有C的家人… 和我的家人!!!
我由尷尬變到驚喜變到感動喇!! 眼淚都在眼眶喇~
W2

那些好友群都是我常常在C前提及,但C沒有他們的電話喇…
他竟逐群好友給我聯絡上及邀請出席!!
讓我的好友和家人都能見證這事!!

… 我都沒有時間思考
舞蹈隊員跳完舞就即衝過來圍著我 ..
然後把我的外套脫下,再拿出一件「黃色物體」要我換上!
我即時說:咩黎架??! 唔係要我扮公仔啊….
但我都沒有能力思考和反抗下… 她們就替我穿上了..


是Belle的公主裙!!! (美女與野獸)
哈哈哈.. (我是超級喜歡Belle ..還常常說笑我是美女喇!)
W3

擰轉頭,朋友都企成兩邊~~
而C竟然以野獸造型站在中間了!! *0*
我被求婚了!!! … …..♥♥♥♥♥

W4

感謝Mr Crazy把我當成公主般求婚了!!
沒有想過他會付出這樣多時間和心機去籌備「求婚」這回事..
其實當中仲有好多細節,他做了好多功夫~~
更沒有想過好友家人都能見證這個重要的時刻!!
教會弟兄姊妹、好友和家人都極度辛苦地忍住唔講呢件事!!
但我是極其煩地不斷問其中一些人…
「點算啊? 果日有聚會…但又要去M生日會…但我地無人知M男友邀請左邊個出席啵!」

一切都滿是感恩和愛!!
就這樣.. 2015年1月我們就開始籌備我們的婚禮喇!!
365 days to be MRS Crazy ♥
期望再和大家分享更多啊~~

W5

365 days to be .. Mrs Crazy ♥ 公主被求婚回顧篇

還有365日 .. 我Katy就要正式成為Mrs Crazy 喇 !! ♥
很感恩定下了2016.04.16為我倆的大日子~

今天想要和大家分享回顧2014.12.14我的公主被求婚記~
我一直都沒有想過我被求婚的情境是這樣喔 .. …

話說當天是我們的教會姊妹M生日 .. M 將會於15年尾結婚
M男友說要給M驚喜~ 相約我們舉行去赤柱一齊慶祝M最後單身生日會~
一直見M男友和Mr Crazy (下稱 “C”) 都好像有些要商討的事情…
我不時問男友…M男友是否要求婚啊… 他說不知道~~

[小插曲] 其實本來那天我有很多事情安排了..
又要練舞.. 又要同其中一班朋友聚會.. 又話要同M慶祝..
結果我向C於電話發脾氣了 (公主病=V=||)
但收線一陣… 竟然練舞和聚會都有合理理由要取消 (後來才知道原來都是C即時處理了)

M生日會前一天 .. 我忍不住whatsapp M男友
問他明天有什麼要準備啊 .. 他卻說什麼都不用。
問他幾點在哪裡等.. 他說大慨15:00 碼頭附近,「慢慢」先到都得~

到左當日,男友說他要工作~ 要自己去赤柱~
所以教會崇拜後,我和幾位弟兄姊妹就真係「慢慢」食完Lunch..
再「慢慢」揸車去.. 係車上,姊妹還叫我拍片祝賀一陣間既主角 …

到達赤柱後,一直走到美利樓 ..
一對對的男女從拱門中拿著氣球迎接我..
我諗緊有無搞錯左啊…. 認錯人?!!!
咦?! 但第一個男仔我識架喎.. 係男友既同學!!
我想停低…問佢點解係度既… 但我的姊妹不斷推我向前行
走到最前時,拿著氣球出現的是M和M男友 !!! (o*O*o)
我心裡就知道這是一個局 !!!
… 出到空地,眼前竟是一堆好友拿著氣球迎接我!!!
(其實那時我還看不清有誰人..)
接著就是我的跳舞MY TekT隊員出來跳舞…
大家都望著我 … 其實覺得很尷尬呢!!!W1

跳舞中途 .. 好友們幾個幾個拿著氣球現身 …給我送上氣球 !!
最後還有C的家人… 和我的家人!!!
我由尷尬變到驚喜變到感動喇!! 眼淚都在眼眶喇~

W2

那些好友群都是我常常在C前提及,但C沒有他們的電話喇…
他竟逐群好友給我聯絡上及邀請出席!!
讓我的好友和家人都能見證這事!!

… 我都沒有時間思考
舞蹈隊員跳完舞就即衝過來圍著我 ..
然後把我的外套脫下,再拿出一件「黃色物體」要我換上!
我即時說:咩黎架??! 唔係要我扮公仔啊….
但我都沒有能力思考和反抗下… 她們就替我穿上了..


是Belle的公主裙!!! (美女與野獸)
哈哈哈.. (我是超級喜歡Belle ..還常常說笑我是美女喇!)
W3

擰轉頭,朋友都企成兩邊~~
而C竟然以野獸造型站在中間了!! *0*
我被求婚了!!! …  …..♥♥♥♥♥

W4

感謝Mr Crazy把我當成公主般求婚了!!
沒有想過他會付出這樣多時間和心機去籌備「求婚」這回事..
其實當中仲有好多細節,他做了好多功夫~~
更沒有想過好友家人都能見證這個重要的時刻!!
教會弟兄姊妹、好友和家人都極度辛苦地忍住唔講呢件事!!
但我是極其煩地不斷問其中一些人…
「點算啊? 果日有聚會…但又要去M生日會…但我地無人知M男友邀請左邊個出席啵!」

一切都滿是感恩和愛!!
就這樣.. 2015年1月我們就開始籌備我們的婚禮喇!!
365 days to be MRS Crazy ♥
期望再和大家分享更多啊~~

W5